Tag Archives: periodisme migracions diversitat

Cap als reportatges totals

La Professora del Departament d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili i Vicepresidenta de la Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual (CAC), Iolanda Tortajada, acaba de publicar una ressenya de l’obra Corresponsals de les migracions. La cobertura informativa d’un fet global, l’adaptació al català que els periodistes Carles Solà i Marta Muixí han fet del llibre Couvrir les migrations, de l’autor i periodista belga, Jean Paul Marthoz. Us l’oferim tot, seguit.

978-84-86469-35-1-328x463

Cap als reportatges totals, de tot el procés migratori  
Marthoz presenta el llibre com un manual que ens ha de permetre encarar la responsabilitat que suposa el tractament del fet migratori. Responsabilitat indefugible, segons l’autor, per tot aquell periodisme que es considera d’interès públic i que té com a propòsit que la ciutadania estigui ben informada. Estem, doncs, davant d’un llibre compromès, i que no se n’amaga.

Amb l’objectiu d’aconseguir una cobertura proactiva de les migracions, Marthoz estructura el seu treball en dues parts: una primera on es presenten tot un seguit d’eines i una segona en la qual s’introdueix l’agenda temàtica de la immigració. Quant als recursos, hi ha un primer capítol centrat en l’estat de la qüestió del fet migratori i, després, sis capítols més on s’aborden diversos temes. S’hi proposa apostar per cobrir la normalitat i quotidianeïtat de les comunitats d’immigrants, la personalització i l’enfocament d’interès humà. Aquestes idees, àmpliament compartides i defensades per aquells i aquelles que miren d’impulsar representacions més diverses i complexes, estan exposades amb claredat. L’autor ens ofereix arguments per reforçar-les i, alhora, ens dóna pistes sobre com dur-les a terme. Aquest és el tarannà del llibre i, per a mi, un dels seus valors.

Una de les propostes més innovadores i destacables és la de l’elaboració de reportatges totals, és a dir, reportatges que descriguin tot el procés de la immigració, a través de l’organització d’equips plurals que responguin als interessos de les diferents comunitats i les investigacions d’àmbit multinacional. Per exemplificar-ho, s’hi exposen bones pràctiques com ara la de l’International Consortium of Investigative Journalists.

A més d’aquests aspectes, l’autor reflexiona sobre qüestions ètiques i de llenguatge. Marthoz aposta per presentar els fets en un context que els doni sentit, fent que els periodistes es responsabilitzin de la imatge que donen del món, i per un enfocament intercultural. El periodista ha de conèixer tant les cultures de les quals parla com els mitjans de la immigració, les xifres han de substituir les impressions i cal emprar un llenguatge acurat. A la pàgina 85, Marthoz cita a Albert Camus per recordar-nos que si no anomenem bé les coses contribuïm a la desgràcia del món.

Aquesta primera part es tanca amb un recull de documentació i bibliografia, i en tornarem a trobar al final. El segon bloc del llibre consisteix en una agenda temàtica on s’explica el fet migratori a través de diversos apartats on s’encaren, principalment qüestions polítiques i econòmiques que ens ajuden a entendre la complexitat d’aquest fenomen.

Traduir la contribució de Marthoz suposa ja un gran valor en ella mateixa, però els adaptadors catalans han afegit a la llista de recursos i referències que incloïa l’original alguns de més propers i escaients per a la realitat catalana. A més, han enriquit el llibre amb nous enllaços i materials actualitzats i hi han incorporat les reflexions de nou experts i expertes en migracions des de les perspectives del periodisme, l’acadèmia i l’associacionisme.

L’edició de Pol·len Edicions està molt cuidada i l’obra s’ho val. És un manual ple de reflexions, arguments i recursos que, tot i que està pensat, principalment, per a estudiants, també és un bon instrument per a professionals de l’àmbit de la comunicació, investigadors i investigadores, membres d’associacions d’immigrants i grups culturals i, per què no, per al públic en general. En definitiva, i com en Carles Solà apunta a la introducció del llibre, per a totes aquelles persones que es pregunten per les conseqüències de la pràctica periodística.

Nota de l’editora: El llibre es pot adquirir a qualsevol llibreria de Catalunya, es pot comprar a través del web de Pol·len Edicions (en paper) i al portal Edi.cat (e-book).